...
Geometrický plán

Pro vložení rodinného domu do KN

...
Zaměření

Zahrady pro projekt rodinného domu

...
Vytyčení

Stavby rodinného domu

...
Vytyčení

Hranic parcely zahrady

...
DSP plynu

Dokumentace skutečného provedení přeložky plynovodu

...
DSP vodovodu a kanalizace

Dokumentace skutečného provedení vodovodu a kanalizace

...
Geometrický plán

Pro zapsání stavby stávající garáže

...
Geometrický plán

Pro vložení stavby rodinného domu

...
Pasport RD

Pasport rodinného domu