...
PK OSSENDORF s.r.o.

Zaměření pro prodloužení tramvajové trati z ulice Merhautova Brno

...
FC Zbrojovka Brno

Stavební a geodetické zaměření pro rekonstrukci fotbalového stadionu FC Zbrojovky Brno

...
JV PROJEKT VH s.r.o., BRNO

Zaměření pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace na ulici Vodova Brno

...
JAPO – transport s.r.o.

Zaměření a geodetické práce na stavbě pro rekonstrukci a přestavbu areálu firmy JAPO – transport s.r.o. Brno

...
SEBAK spol. s r.o.

Pasportizace dešťové kanalizace v areálu Fosfa a.s. Břeclav

...
Akad. arch. Hruška Lubomír

Zaměření fasád a výšek stavebních prvků JAMU v Brně pro architekt. návrh

...
Kancelář architekta města Brna

Zaměření části dna Brněnské přehrady pro architektonický návrh pochozích lávek a úprav okolí

...
ŘSD ČR

Zaměření silnice I/23 Třebíč-Vladislav pro plánovanou rekonstrukci ŘSD-ČR

...
AQUADEM, S.R.O.

Zaměření a geodetické práce na stavbě pro přístavbu haly areálu firmy AQUADEM, S.R.O. Brno