Inženýrská geodézie

 • Vytyčovací práce na stavbě
 • Kontrolní měření v průběhu stavby
 • Vyhotovení DSP stavby
 • Vytyčovací síť stavby
 • Zjištění podzemních inženýrských sítí

Mapování

 • Účelové mapování
 • Zaměření polohopisu a výškopisu území
 • Zjištění průběhu vlastnických hranic
 • Zaměření inženýrských sítí

Katastr nemovitostí

 • Vyhotovení GP
 • Věcná břemena
 • Vytyčení hranic pozemků
 • Legalizace "černých" staveb
 • Záborové elaboráty

Stavební zaměření a pasporty

 • Stavební zaměření památkových budov
 • Stavební zaměření průmyslových objektů
 • Pasporty budov

Grafika

 • Grafické práce na míru vašim požadavkům
 • UX design
 • Schématické vizualizace

Software na míru

 • Android aplikace
 • iOS aplikace
 • Webové aplikace
 • REST APIs
 • Cloudové řešení